Fáy kopjafa

2016.06.24.
img

1986-ban adták át Kiskunhalason a Fáy András lakótelepet és a Fáy András emlékkopjafát a Bajza utca 14. szám alatt. A kopjafa megemlékezik az Első Hazai Takarékpénztárról, ami az OTP jogelődjének számít. A tönkrement emlékmű helyett egy új elkészítésére, és területrendezésre van szükség, amit a Fáy András szellemiségében tevékenykedő OTP Fáy András Alapítvány és a Pásztortűz Egyesület közösen végez el. 2016. szeptember végén adják át az új kopjafát.

Fáy András (Kohány, Zemplén vármegye, 1786. május 30. – Pest, 1864. július 26.) író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. Legnevezetesebb alkotása azonban a Pesti Hazai Első Takarékpénztár. Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló írásában írta: ha nem Széchenyit illetné „a legnagyobb magyar” jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a „haza bölcse”, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így azonban csupán „a nemzet mindenese”.

"Én az embereket három osztályra osztanám. Az elsőbe tartoznának azok, kik sokat szeretnek, de magokat legjobban; a másodikba azok, kik csak magokat szeretik; a harmadikba jőnének azon pharisaeusok és írástudók, kik örömest akarnák elhitetni a világgal, hogy valami egyebet jobban szeretnek, mint magokat." /Fáy András/